Climate Adaptation Services

Welkom op de website van CAS. Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering is kennis nodig. CAS werkt met diverse kennisinstellingen samen aan het toegankelijk en visueel maken van informatie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Scroll naar beneden


Uitgelicht

Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten ligt in een waterrijk gebied dat gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. CAS ondersteunt bij het opstellen van een adaptatiestrategie én aan concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE)

Doel van het HI-AWARE project is om de meest urgente adaptatievraagstukken in Pakistan, India, Bangladesh en Nepal aan te pakken. CAS verbindt hierbij onderzoek met beleid en praktijk door middel van visualisatie-en participatietools.

Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE)

Update klimaateffectatlas

CAS werkt momenteel samen met haar partners aan een update van de Klimaateffectatlas. Er worden nieuwe kaarten toegevoegd en meer duiding en toelichting gegeven bij de kaarten. In het najaar van 2017 komt de nieuwe atlas online.

Update klimaateffectatlas

Klimaateffectatlas Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft samen met CAS, het KNMI en de waterschappen een interactieve atlas van klimaateffecten ontwikkeld. Zij hebben dit gedaan in de vorm van een Story Map. Bestaande kaarten en studies zijn hierin samengebracht.

Klimaateffectatlas Zuid-Holland

Klimaateffectatlas Bangladesh in top-3 bij Water Award 2017!

Op donderdag 13 april streden 3 projecten om de Partners voor Water Award. De Klimaateffectatlas Bangladesh was één van de kanshebbers voor deze Award.

Klimaateffectatlas Bangladesh in top-3 bij Water Award 2017!

Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

CAS heeft de resultaten van een klimaatscan gevisualiseerd in een Story Map. Naast wateroverlast heeft ook droogte en hitte een plek in de atlas en zijn kansrijke locaties voor maatregelen geïnventariseerd.

Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

Meer nieuws