Climate Adaptation Services

Welkom op de website van CAS. Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering is kennis nodig. CAS werkt met diverse kennisinstellingen samen aan het toegankelijk en visueel maken van informatie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Scroll naar beneden


Uitgelicht

Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

De overheden in Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal werken gezamenlijk aan een klimaatbestendige regio. CAS ondersteunt de ontwikkeling van de RAS door de klimaatinformatie te organiseren en toegankelijk te maken.

Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

CAS werkt met een consortium binnen het onderzoeksprogramma NKWK klimaatbestendige stad aan een methode en tool voor het schatten van klimaatschade op gemeenteniveau.

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

Nieuwe Klimaateffectatlas is online!

CAS heeft samen met haar partners een update van de Klimaateffectatlas doorgevoerd. Er zijn nieuwe kaarten toegevoegd en meer duiding en toelichting gegeven bij de kaarten.

Nieuwe Klimaateffectatlas is online!

Meer nieuws