Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten ligt in een waterrijk gebied dat gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Om te zorgen dat mensen er veilig kunnen blijven wonen en werken, stellen de lokale overheden samen met actieve burgers en organisaties een klimaatadaptatiestrategie op. Ze ambiëren een breed gedeelde verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie die ook concrete maatregelen oplevert.

CAS ondersteunt hoofdaannemer Wing in drie werksessies bij het opstellen van een middellangetermijnstrategie én aan concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

Partner