Update Klimaateffectatlas

CAS werkt momenteel samen met haar partners aan een update van de Klimaateffectatlas (KEA). De KEA is ontwikkeld als een laagdrempelige landelijke voorziening om inzicht te bieden in de orde grootte van klimaateffecten. Gegevens uit de nieuwe Klimaateffectatlas zijn bruikbaar als bouwsteen voor het maken van regionale stresstesten, omgevingsvisies en adaptatiebeleid. De belangrijkste doelgroepen zijn gemeenten, waterschappen en provincies.

Wat wordt er dit jaar vernieuwd in de Klimaateffectatlas?

Nieuwe kaarten: er worden nieuwe landsdekkende kaarten toegevoegd, bijvoorbeeld rondom kwetsbaarheid voor wateroverlast, gevoeligheid van oppervlaktewater voor opwarming, overstromingskansen, bodemdaling en hittestress.

Nieuwste klimaatscenario’s (2014)

Meer duiding en toelichting: er wordt meer achtergrond gegeven bij de kaarten: waarom is dit aspect van belang, wat zie ik op de kaart en wat kan ik wel en niet met deze gegevens voor mijn gebied?

De update van de Klimaateffectatlas wordt in opdracht van het Ministerie I&M uitgevoerd. Verschillende kennisinstellingen hebben hiervoor nieuwe berekeningen uitgevoerd. Stichting CAS coördineert dit proces. De resultaten komen naar verwachting in het het najaar van 2017 online.