Werken aan een 

klimaatbestendige wereld

Werken aan een
klimaatbestendige wereld

We moeten ons voorbereiden op effecten van klimaatverandering. Van steden tot dorpen, en van bedrijven tot inwoners: iedereen moet een steentje bijdragen. Hiervoor is kennis nodig. CAS maakt wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek. We gebruiken hiervoor verschillende communicatie- en visualisatietools. In Nederland hebben we een centrale plek in het klimaatveld ingenomen als ontwikkelaar en beheerder van de Klimaateffectatlas en het Kennisportaal Klimaatadaptatie, hét platform voor klimaatadaptatie.

1
Opdrachtgevers
1
Atlassen
1
landen
1
Werknemers
afbeelding KEA nieuwe achtergrond

Klimaateffectatlas

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. 

ReachOut

Projectvoorstel REACHOUT geselecteerd door EU

Samen met Deltares hebben we in januari een groot projectvoorstel ingediend bij de EU H2020 Green deal call. Dit REACHOUT-voorstel is nu geselecteerd.

Schermafbeelding-zuidoost-Azie-1-1

CAS adviseert megasteden in Zuidoost-Azië over klimaatadaptatie

Samen met Sweco hebben we verschillende megasteden in Zuidoost-Azië ondersteund bij het opstellen van klimaatactieplannen, in opdracht van C40 Cities.