Werken aan een 

klimaatbestendige wereld

Werken aan een
klimaatbestendige wereld

We moeten ons voorbereiden op effecten van klimaatverandering. Van steden tot dorpen, en van bedrijven tot inwoners: iedereen moet een steentje bijdragen. Hiervoor is kennis nodig. CAS maakt wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek. We gebruiken hiervoor verschillende communicatie- en visualisatietools. In Nederland hebben we een centrale plek in het klimaatveld ingenomen als ontwikkelaar en beheerder van de Klimaateffectatlas en het Kennisportaal Klimaatadaptatie, hét platform voor klimaatadaptatie.

1
Opdrachtgevers
1
Atlassen
1
landen
1
Werknemers
Klimaateffectatlas

Klimaateffectatlas

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. 

Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond belangrijk voor klimaatadaptatie

Dit artikel beschrijft twee projecten die laten zien hoe de bodem en ondergrond kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie.

Nederlandse tuin kan veel groener

Nederlandse tuin kan veel groener

Voor het eerst weten we hoe groen de tuinen van Nederlanders zijn. De gemiddelde Nederlandse tuin bestaat voor 36% uit groen. Bekijk hoe groen jouw gemeente of wijk is.