Werken aan een 

klimaatbestendige wereld

Werken aan een
klimaatbestendige wereld

We moeten ons voorbereiden op effecten van klimaatverandering. Van steden tot dorpen, en van bedrijven tot inwoners: iedereen moet een steentje bijdragen. Hiervoor is kennis nodig. CAS maakt wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar, toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek. We gebruiken hiervoor verschillende communicatie- en visualisatietools. In Nederland hebben we een centrale plek in het klimaatveld ingenomen als ontwikkelaar en beheerder van de Klimaateffectatlas en het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, hét platform voor klimaatadaptatie.

1
Opdrachtgevers
1
Atlassen
1
landen
1
Werknemers
Klimaateffectatlas

Klimaateffectatlas

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. 

Nederlandse tuin kan veel groener

Nederlandse tuin kan veel groener

Voor het eerst weten we hoe groen de tuinen van Nederlanders zijn. De gemiddelde Nederlandse tuin bestaat voor 36% uit groen. Bekijk hoe groen jouw gemeente of wijk is.

B4-190613MB244-1

Nationaal Congres Klimaatadaptatie 2019

Het congres van de NAS trok ruim 400 mensen naar Delft. CAS gaf invulling aan de deelsessie De ‘gereedschapskist’ van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie