Adaptation Futures 2016

CAS organiseerde samen met enkele internationale partners een sessie op de Adaptation Futures conferentie in Rotterdam (10 – 13 mei 2016). De sessie ging over klimaatadaptatie platformen: de praktische uitdagingen van het ontwerpen en operationaliseren van een online klimaatadaptatie platform. Naast de sessie over online platformen presenteerde CAS ook de Klimaateffectatlas en het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (nu Kennisportaal Klimaatadaptatie) in de Tool Shed van de conferentie.

Programma van de sessie

Introductie

Kim van Nieuwaal, Climate Adaptation Services (CAS), Nederland

Kim van Nieuwaal verwelkomt iedereen in de zaal en benoemt de ambitie en het programma van de sessie. De  zaal zit vol. Achter in de zaal zitten mensen op de grond. Kim legt uit: “Met platformen bedoelen we een online informatiebron, simpel gezegd”. De termen ‘platformen’, ‘portalen’ en ‘websites’ zullen tijdens deze sessie door elkaar heen gebruikt worden, voegt hij toe. Waarom zijn klimaatadaptatieportalen relevant? De noodzaak van klimaatadaptatie is tegenwoordig onbetwist. Ook is er al veel kennis en ervaring aanwezig. Een van de grootste uitdagingen nu, is om deze kennis te verspreiden en misschien nog wel belangrijker, om de gebruikers te betrekken bij het creëren van bruikbare kennis. Portalen zijn een van de veelbelovende manieren om dit voor elkaar te krijgen. In deze sessie zullen de kansen en uitdagingen van zulke web-portalen voor klimaatadaptatie worden verkend. “Deze sessie wordt georganiseerd door partijen die de grenzen willen verbreden”, zegt Kim.

Download presentatie (in het Engels)

Overzicht van EEA activiteiten inclusief recente rapporten en Climate-ADAPT

Kati Mattern, European Environment Agency (EEA), Denemarken

Kati Mattern geeft een update over het Europese klimaatadaptatieplatform (Climate-ADAPT), wat een aanvullend product is van de Europese Commissie op de lidstaten en wat één van de hoofdelementen is van de EU adaptatiestrategie (2013). Het platform helpt om de groeiende kennis over klimaatadaptatie te verspreiden binnen Europa. Dit wordt gedaan door het aanbieden van overheidsrapporten op nationale adaptatiebeleid, resultaten van Europees onderzoek, adaptatiehulpmiddelen, inspirerende casussen, en toegang te bieden tot kennis uit de database. Kati licht toe hoe het Europees milieuagentschap het platform met een limiterend budget ontwikkelt aan de hand van de behoeften van gebruikers.

Tijdens de discussie vraagt er iemand hoe de feedback van gebruikers wordt geïntegreerd. Gebruikers vinden dat er genoeg informatie op het portaal aanwezig is. De grootste verbeterpunten zijn voor betere functionaliteit van het portaal en niet meer informatie. Met beperkte middelen proberen ze het best mogelijke te doen. Het zal interessant zijn als er meer informatie beschikbaar is over de gebruikersgroepen. Welk deel van de website is het meest populair onder de 3300 gebruikers per maand? Dat zijn de landenpagina’s en de pagina over casussen, maar het is zeker waard om verder in de websitestatistieken te duiken.

Download de presentatie (in het Engels)

Uitdagingen voor klimaatadaptatieplatformen

Roger Street, UK Climate Impacts Programme (UKCIP), Verenigd Koninkrijk

Roger Street observeert dat traditionele manieren om informatie over klimaatadaptatie te communiceren niet voldoen aan de wensen van eindgebruikers. Online platformen over klimaatadaptatie worden gezien als een effectief hulpmiddel om het onderwerp aan te kaarten. Het realiseren van de potentieel succesvolle kennisuitwisseling, is echter niet zonder uitdagingen. EEA heeft een technisch rapport gepubliceerd met een overzicht van de platformen over klimaatadaptatie in Europa. Dit rapport is het zeker waard om te lezen. Het identificeert en verkent uitdagingen, reflecties en inzichten over zeven verschillende onderwerpen. Er is een grote interesse om samen te werken als een gemeenschap om uitdagingen aan te kaarten en ervaringen te delen.

Download de presentatie (in het Engels)

Climate Ireland: Een casus over het faciliteren van lokale besluitvorming voor klimaatverandering

Barry O’Dwyer, Center for Marine and Renewable Energy (MaREI), Ierland

Barry O’Dwyer laat de tool zien die is ontwikkeld om lokale overheden te helpen met hun plannen voor klimaatverandering: Ierlands klimaatadaptatieportaal. Het doel is om een online informatiebron te ontwikkelen over klimaat en adaptatie om zo besluitvorming hierover te faciliteren. Ook is het een bron van informatie voor het grote publiek. Een van de conclusies die Barry vormt is dat het begrijpen van besluitvorming cruciaal is voor succes.

Download de presentatie

De Australische adaptatiestrategie en praktijkervaringen met adaptatiehulpmiddelen

Robert Webb, Australian National University (ANU), Australië

David Rissik, National Climate Change Adaptation Research Facility (NCCARF), Australië

David Rissik vertelt dat recente Australische ervaringen, illustreren hoe het begrijpen van de wensen van gebruikers, kan helpen om een tool te ontwikkelen die bruikbaar is voor verschillende aanpakken. Het gebruik van één aanpak zal niet iedereen helpen, niet in de ondersteuning, informatievoorziening en het detailniveau van de producten. David benadrukt de behoefte aan verschillende startpunten voor hulpmiddelen en informatie, om gebruikers aan te moedigen informatie te gebruiken waar zij het best mee uit de voeten kunnen.

Download de presentatie (in het Engels)

Het Nederlandse klimaatadaptatieportaal en het gebruik van de touch table

Hasse Goosen, Climate Adaptation Services (CAS), Nederland

Hasse Goosen presenteert het nationale portaal voor ruimtelijke adaptatie in Nederland. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is 1,5 jaar geleden ontwikkeld door het Nederlandse Deltaprogramma, (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) en het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Het portaal is opgericht om steden en regio’s te faciliteren met hun ruimtelijke adaptatie. Hasse neemt de stappen: ‘weten’, ‘willen’, ‘werken’ door en laat de belangrijkste hulpmiddelen op het portaal zien. Een van de inzichten tijdens het opzetten van het portaal is dat portalen een continue proces van co-creatie en innovatie doorlopen. Het draait allemaal om het samenwerken met verschillende partijen.

Download presentatie (in het Engels)

Partners