Adaptation Futures 2018

Web-portalen zijn onmisbaar en effectief in het ondersteunen van klimaatadaptatie. Hoe kunnen we het best van elkaar leren? Wat zijn de grootse uitdagingen? Hoe bouwen en onderhouden we een internationaal gezelschap met als doel het beter informeren van klimaatactie door effectieve web-portalen?

Op de ‘Adaptation Futures’ conferentie in Kaapstad organiseerde CAS een workshop om deze vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn mogelijkheden verkend om samen te werken in een internationaal netwerk met degene die werken aan en met web-portalen. De casussen van Brazilië en Ierland zijn gepresenteerd ter inspiratie voor de workshop.

Programma van de workshop

Kim van Nieuwaal, Climate Adaptation Services (voorzitter)

Introductie, doel en inhoud van de workshop. Deze workshop bouwt voort op de uitkomsten van de vorige workshop tijdens de Adaptation Futures conferentie in Rotterdam.

Download de presentatie (in het Engels)

Roger Street, UKCIP

Recente ontwikkelingen en uitdagingen, aan de hand van het EEA rapport ‘Overview of climate change adaptation platforms in Europe and the Roadmap for Climate Services by the European Commission.

Mariana Xavier Nicolletti, Center for Sustainability Studies, FGV-EAESP

Casus 1: Het Braziliaanse web-portaal: AdaptaClima

Download de presentatie (in het Engels)

Barry O’Dwyer, MaRei Centre, University College Cork

Casus 2: Het Ierse web-portaal: Climate Ireland

Download de presentatie (in het Engels)

Julia Barrott, Stockholm Environment Institute

Inzichten na 10 jaar weADAPT.org

Download de presentatie (in het Engels)

Workshop

Hebben we een netwerk nodig om de praktijkervaringen over web-portalen te delen? Zo ja, hoe richten we dit op zodat web-portaal effectief klimaatadaptatie kan ondersteunen. Op welke grote uitdagingen moet worden gefocust?

Handige websites

Partners