Bodem en ondergrond belangrijk voor klimaatadaptatie

De bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Dit artikel beschrijft twee projecten die laten zien hoe de bodem en ondergrond kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie: het DNA-project en het project Baakse Beek. Het DNA-project richt zich vooral op kansen van de bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie in de stad. In het project Baakse Beek werken verschillende partijen samen aan een natuurlijke inrichting van het watersysteem.

Partners