CAS was op het eerste digitale Deltacongres

Gepubliceerd op 23 november 2020

Op donderdag 12 november 2020 vond het elfde Deltacongres plaats, voor het eerst online. Meer dan 1900 deelnemers namen vanuit huis deel aan inhoudelijke sessies over thema´s binnen het Deltaprogramma. De dag werd afgesloten met themacafés. CAS had een rol bij één van deze themacafés en had een digitale stand op de Deltaparade.

Stand op de Deltaparade
Bij onze digitale stand op de Deltaparade kon je via een chat vragen stellen over het Kennisportaal Klimaatadaptatie en de gratis hulpmiddelen die daarop worden aangeboden. Via het filmpje hieronder namen we bezoekers mee langs de belangrijkste onderdelen van het kennisportaal.

Themacafé Klimaatschadeschatter
Tijdens de themacafés presenteerden we de Klimaatschadeschatter en gingen met het publiek in discussie. De Klimaatschadeschatter is een gratis tool die voor iedere gemeente de schade schat voor hitte, droogte en wateroverlast. De tool is onder andere bedoeld om overheden te helpen bij risicodialogen en omgevingsvisies. Er komt dit jaar weer een update van de Klimaatschadeschatter. De nieuwe versie presenteren we op 10 december 2020, tijdens de Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater.

Liefst volgend jaar weer ‘echt’
Voor ons was dit de eerste keer dat we online deelnamen aan zo’n groot congres. Het was een leuke uitdaging en we hadden leuke gesprekken. Maar we hopen iedereen volgend jaar wel weer in het echt te ontmoeten!

Partners