Climate Adaptation Services for the Netherlands: an operational approach to support spatial adaptation planning

De beschikbare informatie over klimaatverandering sluit niet genoeg aan bij de behoeften van beleidsmakers. Om klimaatinformatie in te zetten in processen zoals ruimtelijke ordening, moeten diensten een stap verder gaan dan het produceren van primaire data zoals temperaturen en neerslag. De auteurs noemen dit ‘klimaatadaptatiediensten’. Deze diensten vertalen de klimaatdata naar meer relevante informatie voor de eindgebruiker. Een voorbeeld kan zijn om de jaarlijkse schade door droogte voor een specifieke wijk in te schatten, voortbouwend op het meer abstracte ‘de zomerneerslag neemt met 2% tot 12% af tot 2050’.  In het kader van klimaatadaptatiediensten ontwikkelden de auteurs de klimaateffectatlas, eerste in zijn soort, en klimaatateliers.

Partners