Climate Change in Cities: An Atelier Approach for Municipal Action

CAS heeft samen met Wageningen Environmental Research en GrondRR in diverse klimaatateliers georganiseerd in Nederlandse en Duitse gemeenten. De gemeenten willen hiermee de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar medewerkers. De klimaatateliers zijn een eerste en belangrijke stap om gemeenten in het adaptatieproces op de goede weg te helpen.Voor het wetenschappelijk tijdschrift Solutions schreef CAS een artikel over de atelierbenadering voor gemeentes.

Partners