Climate-Proofing Spatial Planning and Water Management Projects: An Analysis of 100 Local and Regional Projects in the Netherlands

Dit artikel analyseert de implementatie van adaptatiemaatregelen in 100 projecten in Nederland, met als doel het blootleggen van onderliggende principes en structuren die van dienst kunnen zijn in volgende projecten. Uit deze 100 projecten komen 8 principes naar voren die bijdragen aan zowel de klimaatbestendigheid als de kwaliteit van de omgeving. Daarnaast zijn een aantal lessen te trekken op procesgebied die kunnen bijdragen aan het succes van adaptatiemaatregelen.

Partners