Climate proofing Zuidplaspolder

Klimaatverandering heeft gevolgen voor verschillende sectoren in de fysieke leefomgeving, zoals infrastructuur, recreatie en landbouw. Ruimtelijke ordening lijkt daarom een sleutelrol te hebben in adaptatie op lokaal niveau. In dit artikel worden gidsmodellen voor klimaatadaptatie geïntroduceerd. Gidsmodellen bieden een handvat om de fysieke omgeving als systeem te bekijken, door relevante kenmerken te identificeren en zo een schematisch model van de omgeving op te stellen. Ze vergemakkelijken het werken met complexe fenomenen zoals klimaatadaptatie en helpen de ruimtelijke implicaties van zulke ontwikkelingen tastbaar te maken.

Partners