Cool Water Tool

Water in stedelijk gebied kan worden beschouwd als een ‘warmtebatterij’. Als het water nog koel is, kan het veel warmte opnemen. De omgekeerde situatie is echter ook van toepassing: als het ’s avonds afkoelt en het water nog steeds warm is, zal het warmte afgeven aan de omgeving. In dit artikel wordt een tool gepresenteerd die de watertemperatuur van stedelijke vijvers modelleert. Dit kan planners helpen bij het ontwerpen van stedelijk gebied.

Partners