Costs and benefits of adapting spatial planning to climate change: lessons learned from a large-scale urban development project in the Netherlands

Aanpassingen in de ruimtelijke ordening kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie, maar kosten vaak ook geld. Aan de hand van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder wordt middels een sociale kosten-batenanalyse onderzocht welke aanpassingen in de ruimtelijke ordening rendabel zijn bij het ontwikkelen van stedelijk gebied.

Partners