De Klimaatschadeschatter is vernieuwd!

Tijdens de Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie op dinsdag 10 december is een nieuwe versie van de Klimaatschadeschatter (KSS) gelanceerd. De KSS geeft een inschatting van verwachte schadekosten door klimaatverandering als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren.

Wat is er nieuw?
In deze nieuwe versie van de Klimaatschadeschatter zijn de volgende schades toegevoegd:

  • Schade door droogte aan funderingen, wegen en gemeentelijk groen
  • Schade door bestrijding van de eikenprocessierups
  • Indirecte schade door wateroverlast aan panden en schade door hagel

Nieuw zijn ook de factsheets op de website. Op de factsheets zie je welke methode er gebruikt is om een schade te berekenen. En je ziet welk stappenplan je kunt volgen om een preciezere berekening te maken voor je eigen gebied.

Bekijk de vernieuwde Klimaatschadeschatter.

Partners