Droge Kost – Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze tweede editie gaat over droogte en gaat onder andere in op de verdringingsreeks en het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden.

Partners