De Europese conferentie over klimaatadaptatie (ECCA) 2019

ECCA is dé Europese conferentie over klimaatadaptatie, waar adaptatieprofessionals en wetenschappers elkaar ontmoeten. ECCA 2019 vond plaats van 28 tot en met 31 mei in Portugal. Eén van de doelen van deze vierde ECCA was om ervaringen met elkaar te delen. Deelnemers deelden bijvoorbeeld onderzoeksresultaten met elkaar, maar ook nieuwe producten en nieuwe manieren om partijen bij adaptatie te betrekken.

Zes thema’s
Het congres was georganiseerd rond zes thema’s:

  • Data, methoden en aanpakken van klimaatadaptatie en rampenbestrijding
  • Co-productie van kennis, oplossingen en diensten
  • Communicatie, data-uitwisseling en beleidsondersteuning
  • Instituties, bestuur, burgers en sociale rechtvaardigheid
  • Wereldwijde klimaatuitdagingen
  • Klimaatrisicobeheer en veerkracht

Je kon deelnemen aan interessante themasessies, luisteren naar prominente sprekers, en in gesprek gaan met en informatie krijgen over organisaties bij de verschillende stands

CAS tijdens ECCA
CAS was aanwezig tijdens de hele conferentie om ervaringen en ideeën uit te wisselen, en om te leren van de laatste ontwikkelingen. We deelden een stand met TEC Conseil.

Tijdens ECCA verzorgden we verschillende presentaties en sessies. Zo organiseerde Kim van Nieuwaal een sessie over ervaringen met de Nationale Adaptatie Strategie. Kim vertelde niet alleen over ervaringen uit Nederland, maar ook over ervaringen uit Oostenrijk en Japan. Deze sessie kreeg dan ook veel aandacht: er kwamen 120 mensen op af. Eva Boon presenteerde the Climate Services Chain: From data to policy and action. En Marit Heinen zat een sessie voor over de Novel approaches to gaming, decision-support tools and products for adaptation.

Ook buiten de sessies en presentaties hebben we veel mensen gesproken. We zijn weer extra geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan met onze internationale partners en te werken aan een klimaatbestendige wereld. De volgende ECCA-conferentie is in 2021 in Slovenië. Waarschijnlijk zijn we daar ook weer te vinden!

Partners