Kennisdag ruimtelijke adaptatie 2019

Op dinsdag 10 december vond de eerste Kennisdag ruimtelijke adaptatie plaats. Ruim 150 professionals reisden naar Utrecht af, om in een ongedwongen sfeer kennis over klimaatadaptatie met elkaar te delen. Na een plenair programma in de ochtend, werden ‘s middags 18 deelsessies georganiseerd. CAS had een rol in drie van deze sessies.

Routekaart risicodialoog
In één van de sessies werd de Routekaart risicodialoog gepresenteerd. De Routekaart helpt je op weg als je aan de slag bent – of gaat – met een risicodialoog. CAS was de afgelopen maanden betrokken bij de ontwikkeling van de Routekaart, die integraal onderdeel is geworden van het Kennisportaal Ruimtelijke Adapatie. Tijdens de sessie werd de tool gepresenteerd. Het was goed om te zien dat de gestelde vragen over de risicodialoog uit de zaal terugkwamen in de Routekaart.

De Routekaart risicodialoog is een levend document, en wordt de komende tijd aangevuld met nieuwe vragen, antwoorden, tips en hulpmiddelen.

De Klimaatschadeschatter
Tijdens de kennisdag werd de vernieuwde Klimaatschadeschatter (KSS) gelanceerd. In 2019 is met een consortium van partijen gewerkt om de KSS uit te breiden met meerdere schades. Zo zijn er nu bijvoorbeeld schadekosten door droogte en hagel opgenomen. Namens CAS presenteerden Hasse Goosen en Arjen Koekoek de resultaten. Zij namen de deelnemers mee door de verschillende schades onder droogte, wateroverlast, hitte en overstroming.

De KSS is onder meer bedoeld als input voor de risicodialogen waar overheden mee aan de slag gaan. Koen Claassen van de gemeente Ede liet zien hoe de tool ertoe heeft bijgedragen om binnen de gemeente afdelingen aan tafel te krijgen en te betrekken bij klimaatadaptatie.

Hoe activeer je inwoners?
Hoe maak je je huis en tuin klimaatadaptief, energiezuinig en tegelijkertijd aantrekkelijk voor dieren en planten? En als je dan toch gaat (ver)bouwen, wat zijn dan duurzame materialen? In de sessie ‘Hoe activeer je bewoners?’ presenteerde Eva Boon samen met Atelier GroenBlauw een nieuwe tool die antwoord geeft op deze vragen.

Gemeenten en waterschappen doen steeds vaker een beroep op inwoners om hun steentje bij te dragen aan een klimaatbestendige, energieneutrale, biodiverse en circulaire leefomgeving. Inwoners worden overspoeld met informatie, die vaak ook nog ingewikkeld is. Zo zijn stresstesten handig voor overheden om inzicht te krijgen in de mogelijke klimaateffecten, maar ze geven geen handelingsperspectief voor inwoners. Daarom hebben CAS en Atelier GroenBlauw een tool ontwikkeld waar de stresstestresultaten én de mogelijke oplossingen op een eenvoudige en concrete manier worden gepresenteerd aan inwoners.

De tool geeft voor elk woonadres een maatregelenpakket. Als je je adres invult, krijg je te zien wat er op jouw adres speelt en wat je kunt doen. De stresstest resultaten geven aan welke maatregelen belangrijk zijn op jouw adres. Heb je last van wateroverlast? Dan word je gestimuleerd om daar maatregelen voor te nemen. Woon je óók nog midden in een hitte-eiland met weinig groen? Dan word je gestimuleerd om maatregelen te nemen die beide opgaven tegelijk aanpakken. Bovendien geven de lokale bodemkenmerken richting aan het type maatregelen dat een inwoner te zien krijgt. Woon je op een bodemtype dat water slecht doorlaat, zoals kleigrond? Dan krijg je alleen de maatregelen te zien die daarvoor passend zijn. De tool is binnen het impactproject duurzaam bouwen ontwikkeld voor de gemeente Gooise Meren, en komt begin 2020 online.

Partners