Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort. We ‘zien’ meteen de bouwperiode, bouwstijl, mate van verstedelijking, type en grootte van woningen, soort en hoeveelheid groen en water, de indeling van de openbare ruimte en bijvoorbeeld de indeling en breedte van het wegprofiel. Op basis van die profielen zijn ook inschattingen te maken van de klimaatadaptatieve maatregelen die nodig zijn. Dit artikel in RO Magazine beschrijft de methodiek die is gebruikt om de kaart met wijktypologieën te maken. Deze kaart is opgenomen in de Klimaateffectatlas, onder het tabje ‘wateroverlast’.

Partners