Klimaatmonitor biedt inzicht in schade door extreem weer

Gepubliceerd op 30 maart 2021

Gisteren is de nieuwe Klimaatmonitor uitgekomen. Deze klimaatmonitor laat zien hoeveel schade er de afgelopen jaren is veroorzaakt door extreem weer, zoals droogte, hagel en neerslag. De monitor combineert data over droogte, natuurbranden en extreme neerslag met de Nederlandse schadedata van verzekeraars.

Weersextremen kosten verzekeraars 277 miljoen euro
Extreem weer kan flink wat schade veroorzaken: weersextremen kosten verzekeraars jaarlijks gemiddeld 277 miljoen euro aan uitgekeerde schade. Om beter inzicht te krijgen in de mogelijke schade door extreem weer heeft het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars deze Klimaatmonitor ontwikkeld. Het centrum heeft daarvoor samengewerkt met Wageningen Universiteit (WENR), het KNMI en met ons.

Aanvulling op bestaande tools
Door weersextremen over een langere periode vast te leggen, kunnen ook effecten van klimaatverandering zichtbaar worden. De Klimaatmonitor vormt op deze manier een interessante aanvulling op bestaande tools over de impact van klimaatverandering in de toekomst, zoals de Klimaateffectatlas en de Klimaatschadeschatter. 

Partners