Nationaal Congres Klimaatadaptatie 2019

Op 13 juni 2019 organiseerde de Nationale Klimaatadaptatiestrategie voor de tweede keer een congres over klimaatadaptatie. Het congres trok ruim 400 mensen naar Delft. De bezoekers hoorden het laatste nieuws over klimaatverandering en de manier waarop Nederland zich hierop kan aanpassen. Stichting CAS was ook aanwezig en gaf invulling aan de deelsessie De ‘gereedschapskist’ van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Nationaal Congres Klimaatadaptatie 2019

In Nederland heeft CAS een centrale plek in het klimaatveld ingenomen als ontwikkelaar en beheerder van de Klimaateffectatlas, de Klimaatschadeschatter en het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie dat sinds 2021 het Kennisportaal Klimaatadaptatie heet. Tijdens een sessie op het congres gaven we de bezoekers een ‘live’ rondleiding door de verschillende tools die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Naast bovengenoemde tools werden ook de NAS-adaptatietool en de Toolbox Klimaatbestendige Stad uitgelicht.

De ‘demonstratiesessie’ voorzag gezien het aantal deelnemers en de enthousiaste reacties in een concrete behoefte. Deelnemers aan de sessie zijn uitgenodigd om hun ervaringen en voorbeelden door te geven aan de helpdesk van het Kennisportaal Klimaatadaptatie, om ook zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het portaal.

Partners