Nationaal Deltacongres 2019

Op donderdag 14 november 2019 vond in Goes het tiende Nationaal Deltacongres plaats. Het congres trok 1500 bezoekers. CAS stond er ook weer met een eigen stand. Het is inmiddels de vierde keer dat CAS samen met het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie de nieuwste tools en ontwikkelingen laat zien op het Deltacongres.

Klimaatschadeschatter
Dit jaar stond de Klimaatschadeschatter in het zonnetje. Met de touch table, een soort grote iPad, namen we mensen mee door de tool. We legden ze uit wat ze er allemaal op konden zien, zoals: welk klimaateffect veroorzaakt de grootste schade in jouw gebied? Hoe verhoudt zich deze schade tot de rest van Nederland? Wat zijn de schadekosten per gemeente, en per inwoner van die gemeente? Naast de Klimaatschadeschatter hebben we ook andere tools laten zien, zoals de Klimaateffectatlas en de Bijsluiter stresstest.

Routekaart Risicodialoog
In een parallelsessie konden mensen een preview krijgen van het nieuwste hulpmiddel van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie: de Routekaart Risicodialoog. CAS werkt ook mee aan dit hulpmiddel, dat nog in ontwikkeling is. Ben je een risicodialoog aan het voeren, of ben je van plan om dat te doen? Dan kan de Routekaart Risicodialoog je op weg helpen. Je vindt er antwoorden op de meest voorkomende vragen, en je vindt er aansprekende voorbeelden, tools en tips.

Volgend jaar staan we zeker weer op het Nationaal Deltacongres. Ook dan willen we zoveel mogelijk mensen inspireren om aan de slag te gaan met het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (vanaf 2021 Kennisportaal Klimaatadaptatie) en alle tools die daar worden ontsloten!

Partners