Natte Krant – Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze eerste editie gaat over wateroverlast en gaat onder andere in op het opslaan van hemelwater onder de stad en het inzetten van groene oplossingen.

Partners