Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen

Gepubliceerd op 25 juni 2020

Dit artikel in het tijdschrift H2O beschrijft twee tools die decentrale overheden ondersteunen bij klimaatadaptatie: de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige stad. Het stuk over de Klimaatschadeschatter komt van CAS, die een groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling ervan. Het deel over de Toolbox Klimaatbestendige Stad komt van Deltares. De Klimaatschadeschatter geeft per gemeente een schatting van de schade door hitte, droogte en wateroverlast. De Toolbox Klimaatbestendige Stad helpt je om te verkennen met welke maatregelen je een wijk, buurt, terrein of straat beter kunt beschermen tegen wateroverlast, droogte of hitte.

Partners