Nieuwe versie van de NAS-adaptatietool

Gepubliceerd op 12 april 2021

De NAS-adaptatietool is een tool waarmee je de gevolgen van klimaatverandering visueel kunt maken voor je eigen werkveld, met een zogenaamd ‘bollenschema’. Wij beheren de NAS-adaptatietool en in maart 2021 hebben we de tool geactualiseerd. Wat is er allemaal nieuw?

Nieuwe sector: gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening
We hebben er een bollenschema aan toegevoegd voor een tiende sector: de sector gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Deze sector heeft sinds begin februari een eigen pagina op het kennisportaal. Van het nieuwe bollenschema is ook een interactieve versie beschikbaar is. Dat betekent dat je kunt inzoomen en uitzoomen op verschillende gevolgbollen, en dat je erop kunt klikken voor toelichting.

Sectoren natuur en infrastructuur zijn geactualiseerd
In de bollenschema’s van de sectoren natuur en infrastructuur hebben we de effecten en gevolgen geactualiseerd. Zo zijn er namen veranderd en nieuwe gevolgen toegevoegd. Ook voor deze sectoren is nu een interactief bollenschema beschikbaar, net zoals voor het bollenschema van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening.

Meer weten?
Meer over het beheer van de NAS-adaptatietool vind je op de projectpagina.

Partners