Climate Adaptation Services

Welkom op de website van CAS. Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering is kennis nodig. CAS werkt met diverse kennisinstellingen samen aan het toegankelijk en visueel maken van informatie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Scroll naar beneden


Uitgelicht

Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

De overheden in Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal werken gezamenlijk aan een klimaatbestendige regio. CAS ondersteunt de ontwikkeling van de RAS door de klimaatinformatie te organiseren en toegankelijk te maken.

Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

CAS werkt met een consortium binnen het onderzoeksprogramma NKWK klimaatbestendige stad aan een methode en tool voor het schatten van klimaatschade op gemeenteniveau.

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

Ontwikkelen van visualisaties in C3S Global Service

Voor 20 gebruikers cases van het Europese programma C3S Global Service, maakt CAS storymaps en visualisaties om zo de toepassing van de klimaatdata uit het Copernicus portaal ten behoeve van klimaatadaptatie uit te lichten.

Ontwikkelen van visualisaties in C3S Global Service

Meer nieuws