Climate Adaptation Services

Welkom op de website van CAS. Om te kunnen anticiperen op klimaatverandering is kennis nodig. CAS werkt met diverse kennisinstellingen samen aan het toegankelijk en visueel maken van informatie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Scroll naar beneden


Uitgelicht

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

CAS werkt met een consortium binnen het onderzoeksprogramma NKWK klimaatbestendige stad aan een methode en tool voor het schatten van klimaatschade op gemeenteniveau.

Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

ClimINVEST – inzicht voor klimaatbestendige investeringen

ClimINVEST - Tools for climate-resilient investment, brengt klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om verbeterde indicatoren, methodieken en visualisaties over fysieke klimaatrisico’s te ontwikkelen.

ClimINVEST – inzicht voor klimaatbestendige investeringen

Ontwikkelen van visualisaties in C3S Global Service

Voor 20 gebruikers cases van het Europese programma C3S Global Service, maakt CAS storymaps en visualisaties om zo de toepassing van de klimaatdata uit het Copernicus portaal ten behoeve van klimaatadaptatie uit te lichten.

Ontwikkelen van visualisaties in C3S Global Service

Meer nieuws