Adaptatie-instrumentarium Vlaanderen

Steden en gemeenten in Vlaanderen worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Het Departement LNE wil hen helpen bij de voorkoming van en aanpassing aan deze gevolgen door het aanbieden van een laagdrempelig adaptatie-instrumentarium. Hiermee kunnen gemeenten bij wijze van spreken ‘automatisch’ een adaptatieplan kunnen maken. Het zal gemeenten en steden zo minder moeite kosten om klimaatadaptatiebeleid op te zetten en zo hun kwetsbaarheid verminderen. CAS heeft samen met twee partners onderzocht hoe een adaptatie-instrumentarium eruit zou kunnen zien. De beschrijving van het instrumentarium is gebaseerd op:

(i) een analyse van de stappen die genomen worden om een adaptatieplan op te stellen
(ii) het in kaart brengen van de ondersteuningswensen van lokale overheden, 
(iii) een inventarisatie en evaluatie van bestaande adaptatie-instrumenten, 
(iv) het demonstreren en testen van een aantal van deze bestaande instrumenten die aansluiten bij de ondersteuningswensen, en
(v) een beschrijving van het adaptatie-instrument dat in een volgende fase ontwikkeld kan worden.


Lokale overheden testen bestaande adaptatie-instrumenten tijdens de playzone

Partners