Provincie-Noord Brabant en CAS ontwikkelen Kennisportaal Klimaatadaptatie

In navolging op het succes van het veelgebruikte landelijk Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie heeft de Provincie Noord-Brabant aan CAS gevraagd om een eigen web-portaal te ontwikkelen. "Noord-Brabant maakt serieus werk van aanpassing aan klimaatverandering en een belangrijk hulpmiddel daarbij is een op maat gemaakte website met alle beschikbare regiospecifieke informatie waarmee de verschillende partijen aan de slag kunnen", aldus Frank van Lamoen van de Provincie Noord-Brabant. Het provinciaal kennisportaal is compatibel met het genoemde landelijk kennisportaal ruimtelijke adaptatie. Zo wordt bijvoorbeeld ook hier het 'Willen, Weten, Werken' toegepast. Herkenbaarheid is daarbij van groot belang voor de regionale partijen, zo is gebleken. De effecten van klimaatverandering worden vaak op landelijke of zelfs internationale schaal aangegeven, maar dat vraagt nogal een vertaalslag naar de praktijk van alledag. Daarbij kampt Brabant weer met andere kansen en problemen dan Friesland bijvoorbeeld. "Dit provinciaal kennisportaal past in een logische ontwikkeling waarbij provincies en gemeenten de aanpassing aan klimaatverandering daadwerkelijk ter hand nemen en een stap verder willen gaan dan het gebruikmaken van alle generieke informatie en hulpmiddelen", stelt Kim van Nieuwaal van CAS. Het feit dat CAS ook het landelijk kennisportaal heeft ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt dat beide portalen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. CAS werkt bij de ontwikkeling van dit portaal voor Brabant samen met regionale partijen zoals waterschappen, de GGD en gemeenten, maar ook gespecialiseerde kennisinstellingen worden hierbij betrokken. "De ontwikkeling van regionale portalen markeert een belangrijk nieuw hoofdstuk op het gebied van klimaatadaptatie", aldus Van Nieuwaal. Nederland loopt hierbij internationaal voorop, met een belangrijke aanjagende rol van CAS. "Het ligt in de lijn der verwachting dat andere provincies het voorbeeld van Brabant zullen volgen" zo voorspelt Van Nieuwaal.