Himalayan Adaptation, Water and Resilience (HI-AWARE)

De regio Hindu Kush Himalayan (HKH) is een van de meest dynamische, afwisselende en complexe systemen met bergen en vloedvlaktes ter wereld. Deze regio levert waterbronnen en overige ecosysteemdiensten aan meer dan 1,3 miljard mensen stroomafwaarts en 210 miljoen bergbewoners. Sociaaleconomische veranderingen in combinatie met de effecten van klimaatverandering kunnen daarom een ingrijpende invloed hebben op de bestaansmiddelen van deze mensen. Om de meest urgente adaptatievraagstukken in Pakistan, India, Bangladesh en Nepal aan te pakken, zal HI-AWARE robuust bewijs aanleveren dat kan dienen als input voor mensgerichte, genderspecifieke beleidsmaatregelen en praktijken. Doel hiervan is het vergroten van het aanpassingsvermogen en de klimaatbestendigheid van de armste en meest kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen in de bergen en op de vlaktes van de stroomgebieden in de van de gletsjer en sneeuw afhankelijke HKH-regio.

In het HI-AWARE project verbindt CAS onderzoek met beleid en praktijk door middel van visualisatie-en participatietools. Eén van deze tools is de Touch Table.

De Touch Table is een tool die de co-creatie van kennis ondersteunt. Het is een digitale ontwerptafel waarmee allerlei verschillende klimaat- en beleidskaarten kunnen worden getoond en gecombineerd. Het instrument laat zien waar bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen en klimaateffecten samenkomen. Zo kunnen aandachtsgebieden op een eenvoudige manier worden geïdentificeerd. In interactieve workshops zorgt de Touch Table dat stakeholders aan de slag kunnen met de resultaten van het HI-AWARE project.

HI-AWARE maakt onderdeel uit van het programma Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia (CARIAA), dat is gestart door het International Development Research Centre (IDRC) in Canada en het Department for International Development (DFID) in Groot-Brittannië. CARIAA wil met een frisse benadering meer begrip krijgen van klimaatverandering en adaptatie in enkele van de meest kwetsbare regio's van Afrika en Azië.

Partners