Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal ondersteunt daarmee de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie en biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Wij hebben het portaal in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Het portaal draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze programma’s is opgebouwd.

Momenteel verzorgt CAS het beheer en onderhoud van het portaal en bieden we een helpdeskfunctie om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Heeft u tips, opmerkingen of vragen over het kennisportaal? Maak dan gebruik van het contactformulier of neem direct contact op met webredacteur Menno van Bijsterveldt.

 

Partners