Klimaatatlas Gelderland schept een basis voor de omgevingsvisie van de provincie

De interactieve klimaatatlas voor de provincie Gelderland schetst mogelijke effecten van een veranderend klimaat en grondgebruik. Dit schept een basis voor de omgevingsvisie van de provincie. De analyse combineert effecten van klimaatverandering met socio-economische scenario’s. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de scenariostudie Welvaart en Leefomgeving. Deze studie zet vier scenario’s uit voor 2040 die variëren in de bereidheid om internationaal samen te werken en de mate van hervorming van de publieke sector. Met behulp van het model Ruimtescanner is het grondgebruik voor het Waterschapsgebied Vallei en Veluwe gemodelleerd voor de twee meest uiteenlopende scenario’s: regionale gemeenschappen en globale economie. Met de kaartbeelden in deze atlas wordt dus een bandbreedte getoond van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.