Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

De overheden in Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal werken gezamenlijk aan een klimaatbestendige regio. Het doel van de samenwerking is om elkaar te helpen om klimaatadaptatie te implementeren in ieders beleid en handelen. De 7 gemeenten, het waterschap en de provincie werken enerzijds aan beleidskaders met de ontwikkeling van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS), en anderzijds aan het uitvoeren van concrete projecten en het delen van kennis en ervaringen met partijen in de regio. 

CAS ondersteunt de ontwikkeling van de RAS door de klimaatinformatie te organiseren en toegankelijk te maken. In de regio is al veel kennis beschikbaar: bijvoorbeeld over waar droogte en wateroverlast hebben opgetreden in de laatste jaren. Een belangrijk doel is om deze lokale kennis te combineren met informatie over de verwachte ontwikkelingen van klimaatverandering. Zo kunnen de partijen kwetsbaarheden en kansen op het gebied van wateroverlast, hittestress en droogte gezamenlijk verkennen. Het resultaat wordt ontsloten in een story map. 

Partner