Klimaateffectatlas

Hoe diep overstroomt mijn gebied? Liggen er kwetsbare functies in het overstroombare gebied? Moet ik rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar kan ik in de toekomst hittestress verwachten? De Klimaateffectatlas biedt handvaten om dit soort vragen te beantwoorden. 

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.

De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers. 

UPDATE KLIMAATEFFECTATLAS

In 2017 is er door een netwerk van kennisinstellingen en adviesbureaus in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan een update van de atlas. Als onderdeel van deze update zijn nieuwe kaartlagen toegevoegd en zijn de inzichten van de KNMI'14 scenario’s verwerkt. De resultaten van deze update zijn met prinsjesdag beschikbaar gekomen.

Naast de viewer met de verschillende kaarten zijn er ook kaartverhalen beschikbaar. De kaartverhalen vertellen je wat je ziet op de kaart en helpen je op weg om met de informatie aan de slag te gaan.

Partners