Klimaateffectatlas voor Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is één van de koplopers op het gebied van klimaatadaptatie. De provincie heeft samen met CAS, het KNMI en de waterschappen een interactieve atlas van klimaateffecten ontwikkeld. Zij hebben dit gedaan in de vorm van een Story Map. Bestaande kaarten en studies zijn hierin samengebracht. 

Story Maps zijn interactieve kaarten aan de hand waarvan een verhaal wordt verteld. Het geeft de mogelijkheid om de gebruiker aan de hand van een verhaallijn inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

De atlas brengt voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Zo wordt duidelijk dat de extreme temperaturen voor het KNMI-station Rotterdam sterker stijgen dan de gemiddelde temperaturen, met mogelijk te verwachten uitschieters tot 40 graden in het hoogste scenario. Ook wordt bijvoorbeeld in een oogopslag duidelijk gemaakt dat het merendeel van de Provincie Zuid-Holland in de afgelopen 10 jaar één of meer keren te maken heeft gehad met hoosbuien. 

De Klimaateffectatlas van Zuid-Holland adresseert ook de ruimtelijke dynamiek, zoals de woonopgave, die van invloed is op de kansen en beperkingen bij het in de praktijk brengen van klimaatadaptatie. 

De bedoeling is dat de atlas gebruikt wordt op lokaal niveau en leidt tot uitwerking in praktische cases. Wageningen Environmental Research heeft in het kader van het Groene Cirkels initiatief een tweetal workshops georganiseerd in de omgeving van Zoeterwoude. Deelnemers vanuit het gebied hebben gebrainstormd over innovatieve ideeën en de resultaten worden gepresenteerd in de atlas. Hopelijk volgen nog meer lokale initiatieven! 

Partner