Klimaatinformatieanalyse waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland werkt aan een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. Een eerste belangrijke stap ligt in het organiseren van de beschikbare en relevante informatie op het gebied van klimaatverandering voor de regio. Dit komt overeen met de stap ‘weten’ uit de handreiking Ruimtelijke Adaptatie. Stichting CAS heeft daarom voor het waterschap een klimaatinformatieanalyse uitgevoerd. De reeds beschikbare informatie binnen het waterschap is hierbij aangevuld met informatie uit landelijke bronnen, zoals de Klimaateffectatlas. Met experts van het waterschap is vanuit de beschikbare klimaatinformatie voor het gebied een selectie gemaakt van meest relevante kaarten voor de aspecten overstroming, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en hitte. De uiteindelijke kaartenset is opgemaakt en uitgeleverd als GIS-bestand.