Kwetsbaarheden analyse Bangladesh

Bangladesh wordt vaak genoemd al een van de meest kwetsbare landen in relatie tot klimaatverandering. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke sectors en regio’s worden het meest getroffen? En zijn alle mensen even kwetsbaar? Zijn de effecten gelijk voor mannen en vrouwen? In dit door GIZ gefinancierde project wordt gewerkt aan een Vulnerability Assessment voor het hele land waarbij de verschillende regio’s, sectors en groepen worden meegenomen.

Partners