Onderzoek naar schadekosten klimaatverandering

Bij ongewijzigd beleid kan klimaatverandering leiden tot negatieve effecten aan locaties, functies en personen. Klimaatadaptatiemaatregelen zijn nodig om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Om de kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen af te kunnen wegen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijke schade door klimaatverandering. In 2012 berekende Deltares al de landelijke schade als gevolg van neerslag en droogteproblematiek in het bebouwde gebied. De uitkomst, een schatting van 71 miljard schade over de periode 2013-2050, gaf een duidelijk signaal af aan overheden (zie infographic).

Gemeenten zijn geïnteresseerd in de schadeposten om hun adaptatiestrategie en bijbehorende raming te onderbouwen. De landelijke schatting kan echter niet zondermeer vertaald worden naar een specifiek stedelijk gebied. Om dit wel mogelijk te maken werkt CAS met een consortium binnen het onderzoeksprogramma NKWK klimaatbestendige stad aan een methode en tool voor het schatten van klimaatschade op gemeenteniveau. Hiervoor worden onder meer het landelijke rapport en diverse reeds bestaande specifieke tools (b.v. Clico) samengebracht en verder ontwikkelt.

Partners