Producten


Story mapping

  

      

Story Maps zijn interactieve kaarten aan de hand waarvan een verhaal wordt verteld. CAS heeft de story maps geintroduceerd op het gebied van klimaatadaptatie. Het geeft de mogelijkheid om de gebruiker aan de hand van een verhaallijn inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een dergelijke verhaallijn kan zich bijvoorbeeld concentreren op bepaalde gevolgen, een specifiek gebied of een bepaalde periode. We ontwikkelden een Story Map voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Weert/Nederweert


Interactieve klimaatatlas

     Een interactieve klimaatatlas brengt de effecten van klimaatverandering voor een bepaalde regio in kaart. De atlas maakt inzichtelijk welke kansen en opgaven er op een gebied afkomen. Met behulp van knoppen kunnen verschillende klimaateffecten en kwetsbare objecten "aan" en "uit" worden gezet, waardoor de gebruiker van de atlas zelf combinaties van klimaat- en kwetsbaarhedenkaarten kan maken. We maakten onder andere een interactieve atlas voor het Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Gelderland, de regio's Rotterdam en Haaglanden en de stad Rotterdam.

Klimaateffectatlas

  De Klimaateffectatlas zet (toekomstige) kansen en dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte op de kaart. U kunt uw gemeentenaam invullen en kijken wat er speelt in uw gebied. Door de scenarioknoppen linksonder te gebruiken worden de mogelijke effecten van klimaatverandering in 2050 zichtbaar. Hiermee geeft de atlas u een indruk van de effecten die mogelijk een rol (gaan) spelen in uw gebied. Het doel van de atlas is om water en klimaat op de agenda te krijgen.


Webportaal

  In 2014 hebben we in opdracht van I&M en Kennis voor Klimaat een webportaal ruimtelijke adaptatie ontwikkeld. Het portaal is in 2016 geüpdatet en is inmiddels uitgegroeid tot hét centrale portaal voor klimaatadaptatie in Nederland. Via dit portaal en de onderliggende instrumenten zoals de klimaateffectatlas wordt actueel beschikbare kennis rond adaptatie bijeen gebracht, geïntegreerd, en toegankelijk gemaakt voor publieke, private en maatschapelijke partijen. Momenteel werkt CAS aan het webportaal klimaatadaptatie voor de provincie Noord-Brabant. 


Klimaatateliers

Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht in gebiedsprocessen of visievormingstrajecten. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden. Met behulp van de klimaateffectatlas verkennen onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders gezamenlijk de belangrijkste effecten om vervolgens op verschillende schaalniveaus te komen tot een ruimtelijke adaptatiestrategie.


Touch Table

  De Touch Table is een digitale ontwerptafel waarmee allerlei verschillende klimaat- en beleidskaarten kunnen worden getoond en gecombineerd. Het instrument laat zien waar bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen en klimaateffecten samenkomen. Zo kunnen aandachtsgebieden op een eenvoudige manier worden geïdentificeerd. Bovendien stimuleert de Touch Table het ‘door schalen heenwerken’ doordat het eenvoudig is om te zoomen. Ook kunnen maatregelen volledig in het instrument worden geïntegreerd. Lees hoe het instrument heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Bangladesh Deltaplan.


Climate Costs (clico) tool

  Klimaatadaptatie, aanpassen aan klimaatverandering, investeren in aanpassingen aan klimaatverandering, dat kost toch alleen maar geld? Of levert het ook wat op? CAS heeft de clico tool ontwikkeld waarmee indicatief kan worden berekend welke schadekosten kunnen worden voorkomen als een stad aan klimaatadaptatie doet. De tool geeft een indicatie van de door klimaatverandering veroorzaakte schadekosten als gevolg van een overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De gemeenten Amersfoort en Haarlem vroegen ons om een clico analyse voor hun stad te doen.
Rapid Assessment Tool

   

Het ontwikkelen van adaptatiestrategieën voor klimaatverandering vergt het maken van keuzes en afwegingen tussen de verschillende belangen. De Rapid Assessment Tool ondersteunt de gebruiker bij het maken van keuzes en afwegingen en helpt bij het evalueren van de sterke en zwakke punten van adaptatiestrategieën. Hierbij houdt het instrument rekening met de effectiviteit van adaptatiestrategieën, de duurzaamheid van deze strategieën en de implementatie aspecten. De Rapid Assessment Tool kan worden toegepast in een ééndaagse workshop en vormt daarmee een krachtig hulpmiddel om de belanghebbende te betrekken bij de keuzes en afwegingen. Het instrument gaf waardevolle inzichten voor het Bangladesh Delta Plan 2100.