Provincie Antwerpen: Klaar voor klimaatverandering

De provincie Antwerpen in België tekende de Mayors Adapt ambitie om haar regio klaar te maken voor klimaatverandering. De provincie had al een klimaatmitigatieplan en keurde eind 2016 haar eerste klimaatadaptatieplan goed. CAS heeft samen met Alterra (trekker) en KU Leuven bijgedragen aan de voorbereiding van dit plan. We brachten voor de provincie de effecten van klimaatverandering in kaart en formuleerde strategieën die de gevolgen van klimaatverandering beperken.

In de interactieve Klimaateffectatlas voor Antwerpen visualiseerde we voor verschillende klimaatscenario’s de ontwikkelingen rond temperatuur en neerslag in 2030, 2050 en 2100. Deze scenario’s werden gemodelleerd door de KU Leuven. Vervolgens is geïnventariseerd welke gebieden in de provincie kwetsbaar zijn voor overstroming, droogte en hitte. Hiervoor is gebruik gemaakt van ruimtelijke resultaten van bestaande studies. In de interactieve atlas wordt duidelijk waar zich aandachtsgebieden bevinden.

In een klimaatatelier met ruim 30 stakeholders zijn de resultaten in de atlas besproken en verrijkt. Tijdens deze sessie is er ingezoomd op de uitdagingen voor de verschillende gebieden in de provincie en zijn mogelijke adaptatiestrategieën en maatregelen besproken. Deze zijn uitgewerkt in een rapportage.  

Partners