Interactieve klimaatatlas ondersteunt RAS Haaglanden

CAS heeft in het kader van het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Haaglanden een interactieve klimaatatlas gemaakt voor de regio. Met deze klimaatatlas zijn gemeenten in staat om snel een ruimtelijk beeld te krijgen van (toekomstige) opgaven in de eigen gemeente en het omliggende gebied. De atlas geeft inzicht in de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Bij ieder thema staat een toelichting op de verschillende legenda eenheden. Voor een aantal effecten brengt de atlas zowel de huidige als de verwachte situatie in 2050 in beeld onder verschillende KNMI Klimaatscenario’s.

Overzichtskaarten geven inzicht in de verschillende klimaateffecten en kwetsbare objecten in de regio. In deze kaarten kunnen optredende effecten, kwetsbare objecten en gebiedsgrenzen “aan” en “uit” worden gezet.