CAS ondersteunt de adaptatiestrategie regio Rotterdam

Klimaatverandering is een complex fenomeen met tal van scenario’s en onzekerheden. De interactieve regionale klimaatatlas maakt inzichtelijk wat er zoal op de regio Rotterdam afkomt. Voor een aantal klimaatverschijnselen kunnen effecten “aan” en “uit” worden gezet. Gecombineerd met een selectie van mogelijke kwetsbare objecten ontstaat zo een beeld van de gevolgen van klimaatverandering voor de regio. De interactieve klimaatatlas maakt deel uit van de klimaat Adaptatiestrategie Regio Rotterdam (ARR).