Rotterdam klimaatbestendig in 2025

Rotterdam zet zich in voor het klimaatbestendig maken van de stad. De ambitie luidt “Rotterdam klimaatbestendig in 2025”. Een van de centrale producten waar de afgelopen jaren aan is gewerkt is de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS). Rotterdam heeft CAS gevraagd om een interactieve atlas te ontwikkelen. De interactieve atlas voor Rotterdam ondersteunt de RAS en brengt in beeld welke gevolgen klimaatverandering heeft. Op de kaarten in de atlas kunnen legenda-eenheden “aan” en “uit” worden gezet en kunnen verschillende klimaatscenario’s met elkaar worden vergeleken.