Schade door extreem weer in Haarlem neemt toe

Haarlem had het afgelopen decennium enkele malen met extreem weer te maken. In de zomers van 2006 en 2015 was sprake van extreme hitte en in 2015 werd de stad ook nog eens geteisterd door een zware storm met windstoten van meer dan 100 km/uur. De winter van 2012/13 was een uitzonderlijk natte winter, die plaatselijk voor wateroverlast in woningen zorgde. Hierdoor ontstond overlast en schade.

Door klimaatverandering lijkt het risico op overlast en schade als gevolg van extreem weer toe te nemen. In het kader van een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van de gemeente voerde stichting CAS een klimaat schadekosten analyse uit: Hoeveel extra schadekosten kan de gemeente Haarlem verwachten als zij niet aan adaptatie doet (periode 2015-2050)?

Het onderzoek laat zien dat de inwoners en de bezoekers van Haarlem de komende decennia steeds meer hinder gaan ondervinden van de effecten van klimaatverandering. Er zijn berekeningen gemaakt voor de extra schadekosten door een grotere kans op overstroming, wateroverlast, droogte, hitte, storm en hagel.
 
Uit de analyse komt naar voren dat de schadekosten door toenemende droogte er uitspringt. Dit wordt veroorzaakt door een flinke toename in schade aan (houten) gebouwfunderingen. Ook de schadekosten door een toename in temperatuur zijn aanzienlijk. Hieronder vallen ziekenhuisopnames, mortaliteit, arbeidsproductiviteit en het gebruik van extra energie voor airconditioning.