Schadekosten door klimaatverandering in Amersfoort

Klimaatadaptatie, aanpassen aan klimaatverandering, investeren in aanpassingen aan klimaatverandering, dat kost toch alleen maar geld? Of levert het ook wat op? De gemeente Amersfoort heeft stichting CAS gevraagd om indicatief te berekenen welke schadekosten kunnen worden voorkomen als de stad aan klimaatadaptatie doet.

De resultaten hiervan zijn in een interactief document gezet. Hierin zijn per klimaateffect; overstroming, wateroverlast, droogte en hitte de extra kosten door klimaatverandering gepresenteerd. Uit de analyse komt naar voren dat de verwachte schadekosten door klimaatverandering voor de gemeente Amersfoort in 2050 tussen de 60 en 119 miljoen euro zullen bedragen. De spreiding in deze schadekosten schatting wordt veroorzaakt door verschillende klimaatscenario’s en schadefuncties die zijn gebruikt in dit onderzoek.