Trendanalyse Vallei en Veluwe: risico’s nemen toe

Niet alleen het klimaat verandert, ook de samenleving verandert. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe maakte CAS een interactieve trendanalyse waarin de effecten van het toekomstige klimaat (waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte) met de toekomstige sociaal-economische omstandigheden zijn gecombineerd. De analyse kan worden gebruikt als bron voor stresstests, kwetsbaarhedenanalyses en omgevingsvisies. 

De interactieve klimaatatlas schetst mogelijke effecten van een veranderend klimaat op het grondgebruik in het Waterschap Vallei en Veluwe. In deze analyse zijn de effecten van klimaatverandering gecombineerd met socio-economische scenario’s. Met behulp van het model Ruimtescanner is het grondgebruik voor het Waterschapsgebied Vallei en Veluwe gemodelleerd voor de twee meest uiteenlopende scenario’s: regionale gemeenschappen en globale economie. De klimaatinformatie op de kaarten is samengesteld uit kennis van CAS, het KNMI, Alterra en het deskundige oordeel van het waterschap Vallei en Veluwe. De informatie is weergegeven voor de WL en WH KNMI’14 scenario’s voor 2050.  

Partners