Onze aanpak

Climate Adaptation Services (CAS) is gespecialiseerd in het combineren van kennis over klimaatverandering met communicatie- en visualisatietechnieken. We ontwikkelen laagdrempelige tools om de complexe klimaatboodschap over te brengen. Daarmee laten we zien hoe en wanneer het klimaat verandert, hoe erg dat is en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. We gebruiken hiervoor innovatieve tools zoals kaartverhalen, applicaties en websites.

We hebben een wetenschappelijke basis en een goede aansluiting bij kennisinstellingen

CAS is opgericht vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014) en bouwt voort op de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Samen met  kennisinstellingen en adviesbureaus zetten we klimaateffecten op de kaart. We ontsluiten die informatie via de Klimaateffectatlas. Sinds 2014 ontwikkelen en beheren we het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie; hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.

We presenteren informatie op een aansprekende manier

Ons uitgangspunt is ‘keep it simple’. Focus op die informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of inwoner mee verder kan. Onze producten zijn laagdrempelig en visueel aantrekkelijk. Op die manier maken we informatie toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek.

We begrijpen de wensen van gebruikers en betrekken hen altijd bij het ontwikkelen van onze producten

We hebben voor veel gemeenten, waterschappen en provincies de effecten van klimaatverandering op de kaart gezet. In Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. We maken de producten altijd samen met de eindgebruikers. Zo zorgen we ervoor dat de resultaten aansluiten bij hun kennis en behoeften en kunnen we bijdragen aan het realiseren van een klimaatbestendige wereld.