Onze aanpak

Climate Adaptation Services (CAS) combineert kennis over klimaatverandering met communicatie- en visualisatietechnieken. We ontwikkelen laagdrempelige tools om de complexe klimaatboodschap over te brengen. Daarmee laten we zien hoe en wanneer het klimaat verandert, hoe erg dat is en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. We gebruiken hiervoor innovatieve tools zoals kaartverhalen, applicaties en websites.

We hebben een wetenschappelijke basis en een goede aansluiting bij kennisinstellingen

CAS is opgericht vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014). We bouwen voort op de wetenschappelijke kennis en de ervaring die in dit programma is opgedaan. Samen met kennisinstellingen en adviesbureaus maken we klimaateffecten op een toegankelijke manier inzichtelijk via de Klimaateffectatlas. Daarnaast ontwikkelen en beheren we sinds 2014 het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Dit is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.

We presenteren informatie op een aansprekende manier

Ons uitgangspunt is ‘keep it simple’. Focus op die informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of inwoner mee verder kan. Onze producten zijn laagdrempelig en visueel aantrekkelijk. Op die manier maken we informatie toegankelijk en begrijpelijk voor een breed publiek.

We maken onze producten samen met de gebruikers

Voor veel gemeenten, waterschappen en provincies hebben we de effecten van klimaatverandering in kaart gebracht. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. We maken de producten altijd samen met de eindgebruikers, zodat de resultaten aansluiten bij hun kennis en behoeften. Zo willen we bijdragen aan het realiseren van een klimaatbestendige wereld.