Over ons

Climate Adaptation Services (CAS) is gespecialiseerd in het combineren van kennis over klimaatverandering met communicatie- en visualisatietechnieken. We ontwikkelen laagdrempelige tools om de complexe klimaatboodschap over te brengen. Daarmee laten we zien hoe en wanneer het klimaat verandert, hoe erg dat is en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. We gebruiken hiervoor innovatieve tools zoals kaartverhalen, applicaties en websites.

Ons team

CAS is ontstaan vanuit de onderzoeksprogramma's Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte, ondersteund door en in nauwe samenwerking met WENR, KNMI en Deltares.

Ons bestuur

Marianne Linde

Voorzitter

Marten van der Gaag

Penningmeester

Kees van Deelen

bestuurslid

Pier Vellinga

Bestuurslid