Bangladesh verspreidt kennis over adaptief deltamanagement met zelfgemaakte MOOCs

Nuffic
2020-2021
Bangladesh

Met de training ‘How to MOOC?’ leren we werknemers aan de technische universiteit BUET in Bangladesh om zelf MOOCs te maken over adaptief deltamanagement. Op woensdag 2 september vond de eerste online bijeenkomst plaats. ‘MOOC’ staat voor Massive Online Open Course. Een ‘MOOC’ is een gratis online cursus waaraan iedereen kan meedoen. Dit project wordt gefinancierd door Nuffic vanuit het Orange Knowledge Programme.

Waar gaat de training over?
De training helpt werknemers van het instituut voor water- en overstromingsbeheer (IWFM) aan de universiteit BUET in Bangladesh om zelf MOOCs te maken over adaptief deltamanagement. Met die MOOCs kunnen ze bijdragen aan de uitvoering van het Bangladesh Delta Plan (BDP2100) waarmee Bangladesh zich voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de eerste online bijeenkomst vertelden we de deelnemers wat de training inhoudt en wat ze met de training kunnen bereiken.

Waarom de keuze voor MOOCs?
Omdat een groot deel van Bangladesh in een delta ligt, is het land erg kwetsbaar voor overstromingen. Met adaptief deltamanagement beschermt Bangladesh zich duurzaam tegen de stijgende zeespiegel. Het IWFM wil daarom zoveel mogelijk mensen de belangrijkste inzichten van adaptief deltamanagement bijbrengen. MOOCs zijn daar ideaal voor: ze zijn online en gratis.

Wat is het doel van de training?
Met de training willen we het volgende bereiken:

  • De training moet er uiteindelijk voor zorgen dat het IWFM zelf goede online cursussen maakt. Dat sluit ook aan bij het doel van het IWMF om meer mensen te bereiken met korte online cursussen.
  • De training helpt het IWFM om makkelijk toegankelijke online lesprogramma’s te maken over adaptief deltamanagement. Deze lesprogramma’s zijn bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de uitvoering van het BDP2100, maar ook voor onderzoekers, beleidsmakers en studenten.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze training die we voor Bangladesh ontwikkeld hebben? Neem dan contact op met Eva Boon.

eva@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners