ClimINVEST – inzicht voor klimaatbestendige investeringen

ERA4CS
2017 – 2020
Wereldwijd

Het klimaat verandert en daar zitten we middenin. De kranten staan er bol van. Hoosbuien zetten straten blank, koelsystemen van gebouwen draaien overuren, extreme droogte zorgt voor watertekorten en een toenemend aantal branden. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is inzicht in toekomstige risico’s belangrijk. Er zijn legio voorbeelden van wijken waar onvoldoende rekening is gehouden met de kans op (grond-) wateroverlast, verzakkingen, scheuring van rioolaansluitingen en droogte. Met grote schades als gevolg. De rekening belandt bij toekomstige eigenaren en verzekeringsmaatschappijen.

ClimINVEST – Tools for climate-resilient investment, brengt klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om verbeterde indicatoren, methodieken en visualisaties over fysieke klimaatrisico’s te ontwikkelen. Samen met Wageningen University & Research is CAS verantwoordelijk voor het communiceren en visualiseren van relevante klimaatgegevens voor een aantal bedrijven uit de financiële sector, waaronder MVGM en PGGM.

De werkwijze van ClimINVEST wordt hieronder samengevat. Wij faciliteren financiële besluitvorming door op maat gemaakte indicatoren, kaarten en gereedschappen voor investeerders te ontwikkelen. Daarbij proberen wij de communicatie tussen klimaatwetenschap en de financiële sector verder te verbeteren.

Partners