CoCliServ: klimaatdiensten voor lokaal gebruik

Europese Commissie
2019 – 2020
Europa

Niet alle klimaatadaptatiemaatregelen werken overal even goed. Het is belangrijk dat ze goed aansluiten bij de lokale context, uitdagingen, wensen en doelen. Het Europese project Co-development of place-based Climate Services for action (CoCliServ) heeft als doel om klimaatadaptatie beter te laten aansluiten bij de lokale context. Nu gebeurt klimaatadaptatie nog vaak vanuit de aanbodkant: professionals kijken vaak vooral naar welke informatie er beschikbaar is en hoe ze die kunnen inzetten. Maar die informatie sluit lang niet altijd aan bij de lokale behoeften.

Kijk vanuit de vraagkant
CoCliServ draait het proces om: kijk eerst naar de lokale situatie, doelen en behoeften. Denk dan pas na over de klimaatdiensten die daarbij passen. Dus eerst: wat willen we? En dan: wat hebben we nodig om dat te bereiken? Dit kan klimaatinformatie zijn, maar ook bredere tools en diensten. CoCliServ ontwikkelt een nieuwe methode die lokale actoren helpt om hierover na te denken, zodat ze klimaatadaptatie beter kunnen laten aansluiten bij de lokale context.

CAS betrokken in workshops
Op 3 oktober 2019 heeft CoCliServ in Dordrecht een workshop georganiseerd om samen met bewoners van de Vogelbuurt te kijken naar de lokale behoeften en doelen. CAS liet toen de effecten van klimaatverandering zien met kaarten uit de Klimaateffectatlas. In 2020 is CAS ook betrokken bij een workshop van CoCliServ die specifiek gaat over klimaatdiensten.

Partners